Tuesday, March 20, 2007

AKIDAH DAN TUNTUTANNYA

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذبالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له والصلاة والسلام على من لا نبى بعده

Segala puji bagi Allah. Kita memuji – Nya serta memohon keampunan daripada – Nya. Kita berlindung dengan Allah dari kejahatan diri kita dan perbuatan kita sendiri. Orang–orang yang diberi hidayat oleh Allah maka ia tidakkan menemui kesesatan dan orang yang disesatkan oleh Allah maka ia tidak akan diberi petunjuk. Selawat dan salam atas nabi Muhammad ( saw ) yang tidak ada nabi selepasnya.

Persoalan akidah adalah persoalan pokok. Ia perlu diperkatakan sebelum memperkatakan persoalan yang lain, kerana yang lain itu merupakan cabang – cabang manakala akidah adalah pokok dan dari pokok itulah terbitnya dahan – dahan, ranting – ranting dan daun – daun yang merupakan ciri – ciri iman dan Islam.

Akidah ertinya pegangan. Bila disebut akidah Islamiah ertinya konsep ketuhanan, kerasulan, malaikat, kitab, hari akhirat serta qada’ dan qadar.

Tanpa sebarang pegangan terhadap perkara – perkara tersebut akan menyebabkan kufur atau jahiliyah. Demikian juga dalam apa jua perkataan, perbuatan atau kepercayaan yang bercanggah dengan dasar – dasar akidah adalah disifatkan kufur atau jahiliyah.Dan tidak ada sebarang istilah yang dipakai di dalam Islam antara iman dan kufur atau antara iman dan jahiliyah.

Antara contoh yang disebut di dalam Al – Quran tentang sifat – sifat jahiliyah ialah Firman Allah :

وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاول الاحزاب اية 33

Maksudnya : “ Hendaklah kamu ( isteri – isteri nabi ) tetap di rumah kamu serta jangan kamu mendedahkan diri seperti yang dilakukan oleh orang – orang jahiliyah di zaman dahulu”.

Kebanyakan manusia mentauhidkan Allah dari segi Uluhiyyah tetapi tidak mentauhidkannya dari segi Rububiyyah. Allah menceritakan bahawa kaum Quraish percaya bahawa Allah yang menciptakan alam ini. Firman Allah :

ولئن سألتهم من خلق السموات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون العنكبوت اية 16

Maksudnya : “ Dan sesungguhnya jika engkau ( wahai Muhammad ) bertanya kepada kaum musyrik itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan yang memudahkan langit dan bulan?, sudah tentu mereka akan menjawab “ Allah” maka bagaimana mereka tergamak dipalingkan oleh hawa nafsu dari mengaku keesaaan Allah dan mematuhinya”.

Tauhid Rububiyyah ertinya beriman bahawa Allah yang mentadbirkan sekelian alam, menetapkan peraturan – peraturan dan undang – undang dan mengurniakan segala apa yang diperlukan oleh makhluknya, khususnya manusia untuk membolehkan mereka hidup dan beribadat kepada Allah. Tetapi ramai di kalangan manusia yang tidak mahu mentauhidkan Allah dari segi Rububiyyah, malah mereka terus lupa terhadap pengurniaan Allah dan mereka menderhaka kepada – Nyadan melakukan perbagai perlanggaran terhadap pentadbiran Allah. Mereka juga meminda peraturan – peraturan yang telah menjadi sunnah Allah yang tidak mungkin dipinda. Akibat dari pindaan itu mereka menghadapi berbagai – bagai kebuntuan di dalam kehidupan mereka.

Potongan yang kedua واشهد أن محمدا رسول الله ialah mengaku tentang Ubudiyyah ( kehambaan ) dan kerasulan nabi Muhammad saw dan mengaku apa jua yang disampaikan oleh baginda adalah benar kerana para nabi dan rasul mempunyai sifat benar lagi dibenarkan dan tugas mereka menyampaikan wahyu kepada manusia. Firman Allah :

فان تولوا فلنما عليك البلاغ آل عمران اية 20

Maksudnya : “ Dan jika mereka berpaling ( tidak mahu menerima Islam ) maka sesungguhnya kewajipan mu hanya menyampaikan seruan Islam”.

Apabila seseorang fazkan dua kalimah syahadah di atas serta yakin tentang maknanya maka ia sudah dikatakan muslim dan mukmin. Manakala rukun – rukun iman yang lain sudah termasuk di bawah potongan syahadah di atas. Firman Allah :

يايها الذين أمنوا أطيعوا الل وأطيعوا الرسول و اولى الامر منكم فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون با الله و اليوم الاخر ذلك خير وأحسن تأويلا الاحزاب اية 59

Maksudnya : Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada rasul dan kepada orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah ( berselisih faham ) di dalam sesuatu perkara mak hendaklah kamu mengembalikan kepada kitab Allah ( Al – Quran ) dan sunnah rasul – Nya, jika kamu benar – benar beriman kepada hari akhirat, yang demikian itu adalah lebih baik dan lebih elok pula kesudahannya”.

Orang yang beriman tidak boleh membuat pilihan sendiri di dalam sesuatu hukum malah ia mesti menerima segala hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah dan rasul – Nya. Firman Allah :

وما كان لمؤمنين ولا مؤمنة اذ قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل صلالا مبينا الاحزاب اية 26

Maksudnya : Tidaklah harus bagi orang yang beriman lelaki dan perempuan apabila Allah dan rasulnya menetapkan keputusan bagi sesuatu perkara mempunyai hak memilih ketetapan sendiri mengenai urusan mereka dan sesiapa yang tidak taat kepada hukum – hukum Allah dan Rasulnya maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata”.

Orang yang beriman dilarang berkasih – kasihan dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, kerana perbuatan itu dengan sendirinya memusuhi Allah dan Rasul – Nya.

Orang yang beriman hendaklah mengerjakan segala perintah Allah dan Rasul – Nya dan menjauhi apa jua larangan – Nya kerana Iman itu bukan semata – mata percaya malah mestilah disertai dengan perbuatan.

Ada orang menganggap bahawa tidak boleh dipaksa di dalam perkara agama ertinya diberi kebebasan kepada seseorang sama ada hendak mengerjakan ibadat atau tidak. Mereka berdalil dengan firman Allah :

لا اكراه فى الدين البقرة اية 256

Maksudnya : “ Tiada paksan dalam Islam”.

Sebenarnya ayat di atas bukanlah menjadi dalil bagi mereka kerana apa yang dimaksudkan oleh ayat di atas ialah tidak boleh memaksa orang – orang kafir supaya memeluk agama Islam. Kerana kebenaran Islam telah jelas dan tidak perlu memaksa mereka menerimanya. Ini dapat difahamkan dari sambungan ayat tersebut :

قد تبين الرشد من الغى

Maksudnya : Telah nyata kebenaran Islam dari kekufuran

Sebagai contohnya, orang – orang asing yang datang ke Malaysia sebagai pelawat, kerajaan Malaysia tidak berhak memaksa mereka menjadi warganegara Malaysia tetapi sekiranya mereka memohon menjadi warganegara Malaysia dan permohonan mereka diluliuskan maka mereka diwajibkan mematuhi undang – undang dan peraturan negara. Kerajaan juga berhak menghukum ke atas mereka yang melanggar undang – undang negara.

KESAN DARI AKIDAH YANG BETUL

Apabila akidah seseorang itu betul serta bersih dari unsur – unsur syirik maka kelihatan seseorang itu berakhlak dengan sempurna dan menyeluruh. Ia meliputi perasaan dan juga tingkahlakunya. Antara amal ibadatnya dan urusan keduniaannya tidak terpisah. Ia mengerjakan solat maka sifat – sifat solatnya ituterbawa – bawa kepada pekerjaan – pekerjaannya. Selain dari solatnya, jika dia berpuasa maka puasanya itu terbawa – bawa kepada pekerjaan – pekerjaannya yang lain

P/s : terdapat muka surat yang tak ada.

8. Mereka tidak melakukan perbuatan zina

9. Mereka sentiasa bertaubat dan beramal soleh

10. Mereka tidak pergi ke tempat – tempat yang dlarang oleh syarak dan apabila mereka melalui tempat – tempat tersebut mereka terus membersihkan diri.

11. Mereka sentiasa berdoa agar Allah mengurniakan kepada mereka isteri – isteri dan anak – anak yang soleh

Inilah diantara sifat – sifat Ubudiyyah orang yang beriman dan berakidah yang lurus dan sifat – sifat tersebut ada pada Rasulullah saw dan sahabat – sahabatnya.

Kita memohon taufik dan hidayah daripada Allah agar akidah kita sentiasa teguh dan lurus serta jauh dari unsur – unsur syirik dan kita memohon juga agar Allah mengurniakan kepada kita sifat – sifat tersebut.

Amin Ya Rabal Alamin.

Disediakan oleh :

Muhammad Haji Ismail

Jabatan Pengajian Al – Quran dan As – Sunnah,

Fakulti pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

5 hb JULAI 1986

No comments: