Monday, April 2, 2007

Al-Wala Teraju Kebangkitan Ummah

1.0 Muqadimah

Al-Wala’ wa al-Bara’ merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam Islam.Ianya merupan akar umbi dan asas di dalam aqidah Islam.Justeru ianya adalah tuntutan daripada keimanan setiap penguncap dua kalimah syahadah- cinta dan benci kerana Allah.Konsep ini juga , menjadi semangat kekitaan yang menentukan jati diri dan identity bagi keperibadian diri seorang muslim.Seterusnya, merasa bangga dan mulia untuk hidup dan mati kerananya.Konsewp ini menentu golongan manakahyang wajib diberi hak keistimewaaan , bahkan dilaksanakan pelepasan diri darinya.Seterusnya dijadikan ianya sebagai asa bertindak supayatidak berlaku penyusupan kedalam saff musuh atau sebarang gerakerja yang menguntungkan mereka. Konsep ini menjadi syarat kemenangan bagi gerakan Islam dan jalan keluar dari krisis yang meninpa ummah. Kebangkitan ummah yang hakiki hanya menjadi kenyataan apabila konsep suci ini dihayati,sekalihusmenolak sebarang konsep yang asing dari Islam hasil dari serangan pemikiran yang berterusan . Selain itu, jemaah Islam wajib menilai semula persoalan al-Wala dan al-Bara yang sebenar menurut Islam dalam menetukan sikapdan tindakan mereka,sebagai ganti kepada persoalan al-wala l-barayang dibina diatas nilaian akal mereka dengan nama ‘maslahah dakwah’.Penghayatan semula ummah terhadap konsep ini terhadap ilmu,manhaj dan kaedah ulamakebangkiatan Islam ini- yang disebut sebagai zaman ‘dakhnun’ didalam hadis.

2.0Hubunganya dengan aqidah tauhid

-Cinta dan taat kepada Allah sebagai ubudiyyah

-المولاة danالمادة kepada yang berhak sebagai kelaziman daripada iman

-Rangkai dua kalimah syahadah

-2 bentuk al-waladan al-bara

3.0Persoalan الولاء لأهل الحق والبراء من الهل الباطل

4.0Pembahagian tiga keadaan manusia di dalam persoalan ini:

i.Golongan yang beriman

ii.Golongan yang kafir dan munafiq

iii.Golongan yang bercampur imannya antara iman dan maksiat

Manakala bagi ahli bid’ah pula, perlu kepada penerangan khusus.Dalam hal ini Imam an-Nawawi menyebutkan : يجب اجتنابه ويتعينزجرة .Dalam zaman kebangkitan Islam in konsep عزلة شعورية mestilah diguna pakai sepertimana yang pernah dilaksanakan oleh generasi sahabat dahulu

5.0Bentuk-bentuk penyelewengan al-Wala:

1.Redha dengan kekafiran orang kafir dan tidak mengkafirkan mereka atau ragu-ragu tentang kekafiran mereka atau membenarkan sebarang ajaran mereka yang kufur.

2.Melantik mereka sebagai pemimpin dalan wilayah ammah dan mengambil mereka sebagai pembantu dan teman kepercayaan ( sehidup semati bersama-sama)

3.Cinta dan berkasih sayang terhadap mereka

4.Menyertai hari perayaan agama mereka atau mengucap tahniah atas dasaar agama kufur mereka

5.Membocorkan rahsia orang mukmin kepada orang kafir

6.Duduk di dalam majlis bersama-sama orang kafir dn munafiq secara pilihan sendiri dan mendengar perbicaraan mereka yang mempersendakan ayat-ayat Allah tanpa berusaha untuk menyanggahi atau marah atau keluar dari majlis mereka

7.Menyerupai mereka dalam perkara yang menjadi syiar khusus bagi lambag kekafiran mereka

8.Menganggotai pertubuhan-pertubuhan mereka dengan memberikan wala’ (cinta dan pertolongan )kepadanaya.

Ada diantara perkara-perkara tersebut yang membawa kepada kemurtadan dan ada yang hanya dikira sebagai dosa sahaja, selama tidak melampaui batas-batas iman dan kufur , namun ianya boleh menjejaskan aqidah.

6.0 Al-Wala’ sebagai sumber kekuatan ummah : Melahirkan akhlak:

-Dalam amal Islami

-Ukhuwwah

-‘Izzah dan berani bersama Islam

7.0 Ideologi di zaman ini yang menggantikan konsep al-wala’wal-bara

-Nasoinalsme : Pancasila “Binneka Tungga Ika”, rukunnegara

-Pluralisme : Falsafah abadi , tolenrasi agama dan sebagainya.(IKIM)

-Futurisme,humanisme,: Globalisasi, kriket Israel-MSC

8.0 Langkah-langkah untuk mengembalikan penghayatan ummah terhadap konsep al-wala’wal-bara

1.Menghidupkan iman al-Aqli seterusnya menyuburkan iman Az-Zauqi

2.Merancakkan program-program yang menyuburkan iman dan rohani

3. Menanamkan semula sensitivity ummah terhadap kewajipan menunaikan hak-hak al-wala wal-bara erhadap mereka yang berhak

4.Menepis segala bentuk keraguan dan mendedahkan kepalsuan ideology kufur yang cuba menggantikan konsep al-wala wal-bara serta menjelaskanya kepada seluruh ummat Islam.

9.0 Penutup

Selama mana seorang muslim tidak menunaikan tuntutan iamn melalui konsep ini bahkan meletakkan ianya di tempat yang salah maka ianya dikira berdosa, zalim,sesatdan ada ketikanya menyebabkan ianya tidak kekal dalam Islam walau sesaat pun .Tidak sedikit alasan pun yang boleh diterima bagi mereka yang cuba melepaskan diridaripada kewajipan tersebut.Maka barangsiapa yang tidak bersama-sama sehidup semati bersama-sama orang-orang Islammaka dia bukanlah daripada mereka.Tiada pilihan bagi mereka melainkan wajiblah menzahirkan perseteruan mereka terhadap musuh-musuh Islam.

*Disediakan oleh : Ustaz Azmil Zainal Abidin


No comments: